top of page

תחומי התמחות

ניהול תיקים בבתי דין רבניים ובתי משפט למשפחה

ניהול תיקי משפחה

עריכת הסכם גירושין בין הצדדים ואישורו בבית המשפט

הסכמי גירושין

הסכם ממון הוא חוזה משפטי בן בני זוג המאפשר לבני הזוג לקבוע ולהסדיר מראש את היחסים הרכושיים בינהם.

הסכם ממון
בין בני זוג

עריכת הסכם אשר יסדיר את מערכת היחסים הכללית בין הצדדים

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו בשל מניעות מנטליות או פיזיולוגיות.

ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי הכוח מתמשך 

הקדשים ציבורים הינם נכסי דניידי או דלא ניידי, שהוקדשו על ידי אנשים פרטיים וגופים שונים, כדי שהם ופרותיהם ישמשו לטובת הציבור הרחב או לטובת ציבור מסוים, בהתאם למטרות שנקבעו על ידי המקדישים - חינוך, רווחה, דת, תרבות, בריאות ועוד.

תיקיי הקדשות דתיים ואזרחיים

ניהול הקדשות דתיים ואזרחיים לרבות יצירת והקמת הקדשות

עגינות הינו מצב בו אישה נשואה על פי ההלכה, ועם זאת, נישואיה אינם ממומשים או שהיא רוצה להתגרש ואינה יכולה לקבל גט. מצב זה יכול להתקיים כאשר הבעל מסרב לתת גט, או כאשר הבעל נעדר, נבצר ממנו לתת גט בשל אי שפיות, מחלה, או כל סיבה אחרת.

נשים הנמצאות במצבי עגינות וסרבנות גט נדרשות לקבלת ייצוג ספציפי ואקטיביסטי מעורכת דין בעלת ניסיון והיכרות עם ההלכה ובתי הדין הרבניים, ובעלת ידע נרחב בתחום הפתרונות לנשים עגונות ומסורבות גט.

עגונות ומסורבות גט

ייצוג ספציפי ואקטיביסטי בבתי הדין הרבניים

הסכם קדם נישואים למניעת סרבנות גט, הינו הסכם הנערך לפני הנישואים (או במהלכם)  ומטרתו מניעת מצב של סרבנות גט ועגינות בשעת פירוד חס וחלילה, היינו מניעת מצב בו אחד מבני הזוג מעוניין להתגרש והצד השני מונע זאת ממנו ומעכב את מתן הגט או קבלתו.

הסכמי קדם נישואים למניעת סרבנות גט

עריכת הסכם משפטי אשר יש לו תוקף הלכתי 

bottom of page