top of page

ניהול תיקי משפחה

גירושין הוא תהליך פירוק שיתוף מורכב וקשה מכל היבט - רגשי, משפחתי וכלכלי. במידה ואינכם מצליחים להתגרש באמצעות הסכם גירושין, תצטרכו לנהל את הגירושין באמצעות ערכאות משפטיות - בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. במקרים של ערעור על פסק הדין התיק יגיע לבית הדין הרבני הגדול לערעורים, לבית המשפט המחוזי וייתכן שאפילו לבית המשפט העליון. במקרים של חריגה מסמכות או של קבלת פסק דין הנוגד את כללי הצדק הטבעיים, ניתן גם לעתור לבג"צ. עבור בני זוג הנשואים רשמית, הגירושין עצמם - עריכת גט וקבלת תעודת גירושין - יעשה תמיד בבית הדין הרבני. כיום לא ניתן להתחיל הליך גירושין בהגשת תביעת גירושין. צד המעוניין להתגרש, חייב להגיש בקשה לישוב סכסוך ליחידת הסיוע שליד בית המשפט או בית הדין הרבני. הצד המגיש ראשון את הבקשה, הינו בעל יתרון בבחירת הערכאה בה יוגשו התביעות בנושאי רכוש, ילדים ועוד, במידה והצדדים לא יצליחו להגיע להסכם גירושין. הליך 'יישוב סכסוך' נועד לסייע לבני הזוג ליישב ביניהם את הסכסוך המשפחתי בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בהתדיינות משפטיות. עם הגשת 'בקשה ליישוב סכסוך' חלה תקופה בה שני הצדדים מנועים מתביעה של האחד את השני (למעט בקשות דחופות), במטרה למצות את הסכסוך בדרכי שלום. החוק מאפשר לצדדים להשתתף ב- 4 פגישות, הנערכות עם עובדת סוציאלית ביחידת הסיוע. חובה להשתתף בפגישה הראשונה. (פגישות אלה נקראות 'פגישות מהו”ת': מידע, היכרות ותיאום.) אם הצדדים לא מצליחים להמשיך את הפירוד ביניהם באמצעות מו"מ\הסכם גירושין\גישור, רשאי הצד אשר הגיש ראשון את הבקשה לישוב הסכסוך, להגיש את תביעתו בבית המשפט או בית הדין הרבני. במידה ולא הוגשה תביעה, לאחר תקופה מסוימת, רשאי כל צד להגיש תביעה, ובלבד שהתביעה תוגש בתוך שנה מיום פתיחת 'הליך ישוב סכסוך'. בשלב זה, ואפילו קודם לכן במהלך תקופת פגישות המהו"ת, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקצועי לניהול התיק באמצעות עורכת דין מומחית לדיני משפחה. כאשר מתחילים בתביעת גירושין חשוב לחשוב על ההליך כולו כמכלול ולתכנן אסטרטגיה שתתאים לכם, בהתאם לנסיבות, הצרכים, והמטרות שלכם. אם אתם כבר אחרי פסק דין או החלטה, ושוקלים ערעור או אפילו עתירה, מומלץ להתייעץ עם עורכת דין מומחית עם ניסיון בבתי דין רבניים ובתי משפט, שתעבור על התיק הקיים, תציג בפניכם את הסיכונים והסיכויים, ותציע אסטרטגיה משפטית מדויקת תוך התמקדות במטרות שלכם. גירושין הוא תהליך מורכב סבוך ורגיש, ויש לו השלכות ארוכות טווח על המשפחה כולה. חשוב להתנהל באופן אפקטיבי בסיוע גורם מקצועי ולפעול מתוך מחשבה מושכלת.

bottom of page