top of page

מסורבות גט ועגונות

המאבק למען נשים עגונות ומסורבות גט

המצב החוקי בישראל, בו כל ענייני הנישואים והגירושין נתונים לסמכותה הבלעדית של מערכת המשפט הרבנית, בזמן שזו נמנעת ממתן פתרונות מערכתיים לנשים עגונות ומסורבות גט במסגרת החוק ובפרקטיקה, מהווה פגיעה מתמשכת בזכויות יסוד של אזרחיות ואזרחים יהודים רבים בישראל. כמי שמייצגת נשים עגונות וניהלה את ארגון "מבוי סתום" במשך שנים ארוכות, היתה לי הזכות ליזום ולהיות שותפה בפעילות אקטיביסטית למען נשים עגונות ומסורבות גט בשדה האזרחי; בשדה המשפטי - ייצוג משפטי ועתירות לבג"צ - ובשדה הפרלמנטרי, מול מקבלי החלטות בכנסת, במשרדי הממשלה, ביעוץ ובחקיקה.

להמשך קריאה –

פריצת דרך הלכתית – העגונה מצפת

בתענית אסתר שנת 2014, שש וחצי שנים מאז נפגע בעלה בתאונת דרכים והיה שרוי בתרדמת, נקראה ח. לבית הדין הרבני בצפת לקבל גט מבעלה באמצעות שליח של הבעל שמינה בית הדין הרבני בעצמו. מספר ימים לאחר מכן אחזה ח' בתעודת גירושין שהפכה אותה לגרושה באופן רשמי גם בעיני מדינת ישראל. 

עבור ח. היה זה רגע משחרר, לאחר שנים ארוכות בהן הייתה נשואה לבעל השרוי בתרדמת שלדברי הרופאים סיכויו להתעורר ולחזור לתפקד כבעלה היו בגדר "נס רפואי נדיר".  עבור היהדות וההלכה היתה זו פריצת דרך הלכתית באחת מהסוגיות הקשות ביותר אשר לא חדלו להעסיק את פוסקי ההלכה לאורך כל הדורות – עגינות. אלא שלפסיקה זו בראשותו של האב"ד הרב אוריאל לביא קמו מתנגדים רבים אף מתוך בית הדין עצמו , ואת התרתה של ח. נאלצנו לקבוע באופן סופי בבג"ץ. (ראה עתירות לבג"ץ)

להמשך קריאה –

בתי דין רבניים פרטיים

בשנת 2009, במסגרת עבודתי כמנהלת 'מבוי סתום', יזמנו פעם הראשונה בית דין פרטי אד הוק, בהרכב שכלל את הרב אברהם דב לוין ז"ל, ששימש כאב"ד, הרב ד"ר מיכאל אברהם שכתב את פסק הדין, והרב דוד ביגמן ראש ישיבת מעלה גלבוע. במקרה הנדון, התקיימו 'נישואי עוקץ', כאשר הגבר ברח עם המתנות לחו"ל יום לאחר החופה ועקבותיו נעלמו. על אף שהיה מדובר במקרה מובהק בו לנישואים לא היו תוקף הלכתי, בית הדין הרבני האזורי התמהמה בהפקעת הקידושין ובהתרת העגונה.

מאז ועד היום הוקמו בישראל מספר הרכבים מיוחדים להתרת עגונות, בראשות הרב פרופ' דניאל שפרבר, בראשות הרב ביגמן ובהרכבים נוספים, כאשר ארגונים אזרחיים ופרטיים נעזרים בשרותיהם ובסמכותם ההלכתית.

להמשך קריאה –

חותמים ומתחתנים – לקידום ועידוד חתימה על הסכמי קדם נישואים

'הסכם קדם נישואים' למניעת סרבנות גט המבוסס על הדדיות, נחתם טרם הנישואים (ניתן לערכו גם לאחר הנישואים), ומטרתו היא מניעת סרבנות גט באמצעות הסכמה מראש על סנקציה כלכלית במקרה בו צד אחד מעוניין בגירושין והצד שני מסרב לתת או לקבל גט. עצם החתימה על ההסכם יש בה משום הרתעה כנגד סחטנות בהליך הגירושין, ומכאן חשיבותו.

למרות שלבתי הדין הרבניים אין פתרון כולל המעוגן בחוק לבעיית סרבנות הגט והעגינות, הממסד הדתי נמנע מעידוד צעירים לחתום על 'הסכם קדם נישואים' שעשוי להגן עליהם בשעת משבר. אי לכך, במסגרת עבודתי ב'מבוי סתום' פעלנו בדרכים רבות ומגוונות לעידוד ולקידום הסכמים אלו, הערוכים בהתאם לכללי ההלכה וזמינים במרשתת להורדה ולחתימה.

להמשך קריאה –
bottom of page