top of page

הסכמי ממון

מזל טוב! החלטתם למסד את יחסיכם כבני זוג - להתחתן ברבנות / מחוץ לרבנות / בטקס פרטי / נישואים כדת משה וישראל / נישואים אזרחיים / לעבור לגור ביחד / להרחיב את המשפחה / להביא ילד לעולם... בין שאתם מוכרים כנשואים רשמית ובין שאתם עשויים להיות מוכרים כידועים בציבור, כדאי שתדעו שכל מערכת יחסים שכזו עשויה להפוך אתכם לבני זוג בעיני החוק, על כל המשתמע מכך, לעניין זכויות ולעניין חובות. לכן, מומלץ מאוד לערוך 'הסכם ממון' טרם ההתקשרות הזוגית או במהלכה, על מנת להסדיר את היחסים הכלכליים ביניכם, מה שעשוי לסייע בעת משבר חו"ח. אם התחתנתם כדת משה וישראל, ברבנות או מחוצה לה, מומלץ לערוך בנוסף גם הסכם קדם נישואים למניעת סרבנות גט.

מהו הסכם ממון?

'הסכם ממון' הוא חוזה משפטי בן בני זוג (ועל כן בעל מעמד מיוחד יותר מאשר חוזה רגיל בין שני שותפים) המאפשר לבני הזוג לקבוע ולהסדיר מראש את היחסים הרכושיים ביניהם. 'הסכם ממון' הינו סוג של תעודת ביטוח למקרה של פירוד, ועשוי לחסוך לכם הרבה עוגמת נפש, סכסוכים וכסף. לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, הסכם זה עשוי לגבור על הוראות החוק בעת משבר, פירוד או גירושין, ועל כן מומלץ מאוד לערוך אותו באמצעות עורך דין, ואף לאשר אותו בפניו. אם בכוונתכם להינשא דרך הרבנות, ניתן לאשר את ההסכם אצל רשם הנישואים במועצה הדתית לפני הנישואים, או לחילופין אצל נוטריון. אם בכוונתכם להינשא אזרחית או ללא כל רישום ברשויות, ניתן לאשר את ההסכם אצל נוטריון.   אם בדעתכם לאשר את ההסכם לאחר הנישואים או במהלך החיים המשותפים, יש לפתוח 'תיק לאישור הסכם' בבית משפט למשפחה, ולקבל תוקף פסק דין.

bottom of page